Another Playground

Undervisningsmateriale

Clio Online

Another Playground har udviklet mere end 50 konkrete aktiviteter til billedkunstfaget målrettet indskolingen og mellemtrinnet. De konkrete aktiviteter indgår som en del af en række forskellige undervisningsforløb. For eksempel har jeg udviklet forløb om:

Naturen i Arkitekturen
Gavlmalerier
Farvelære
Vilhelm Lundstrøm
BIG
Van Gogh
Postmodernisme
Damien Hirst
Jackson Pollock
Guldalderen
Impressionisme