Another Playground

Kunstlegeplads

Nina Saunders

Nina Saunders har lavet en legeplads der styrker barnets sprog og fantasi. Legepladsen er et interiør i eksteriøret, en stue i en park med smeltende sofa og et såkaldt walk in-telly. Rundt på legepladsen er små sko og fugle, så en hel almindelig dagligstue er det ikke. Another Playground ledte hele projektet fra skitse til færdig legeplads.